Satış ve kullanım şartları

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. BKSM içindeki bilet satış gişesi ve internet resmi sitesi yetkili bilet satış merkezidir. Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak ve yetkiye sahip bulunmaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiç bir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2. BKSM'den bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız bulunmaktadır.(10 adet) Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir.BKSM, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3. Biletler, internet ve BKSM içerisindeki bilet satış gişesi aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmektedir, ancak BKSM bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

4.Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayınız.

5. Etkinliklerin zaman zaman BKSM tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bu durumda uygulanacak prosedür BKSM tarafından belirlenir ve duyurulur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik BKSM tarafından olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda tarafımızca hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunulmamaktadır.

6. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basımı işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır.Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiç bir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.Ayrıca, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde de, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, KDV bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, BKSM geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemelerde dilekçeye mükabil müşteride kalan bilet kısmı ile ibraz edilmelidir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin BKSM bilet satış gişesine teslim edilmesi zorunludur. ,

7. Biletler, ilgili mekan ve BKSM'nin kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara-rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.

Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

8. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar BKSM'nin Etkinlik Organizatörü'nün ve Etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp- etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Etkinliğe geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında etkinlik mekanına girişine imkan verilebilmesi, tamamen BKSM'nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörü'nün belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

10. Etkinlik organizatörleri, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilirler.

11. Etkinlik organizatörleri, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

12. BKSM müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, BKSM bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

14. Bilet satın alma işlemiyle ilgili olarak, BKSM'den herhangi bir bilgi almak istemeniz durumunda, işleminizin tamamlanması sırasında size verilen referans numarasını bildirmeniz gerekeceğinden, referans numaranızı saklamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

15. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.